33041 NL - ongeclassificeerd
Duurzaamheidsagenda

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Duurzaamheidsagenda

2.

Documenten

(35 stuks)

2 11 oktober 2011, brief, nr. 1     KST330411
Brief regering; Aanbieding van de Duurzaamheidagenda; “een Groene Groeistrategie voor Nederland"
 
2 20 oktober 2011, brief, nr. 2     KST134649
Brief regering; Reactie op de motie Sap c.s. (33000 nr. 19) over zonnepanelen op daken van rijksgebouwen
 
2 20 oktober 2011, brief, 33041; 33000, nr. 2     KST330412
Brief regering; Reactie op de motie Sap c.s. (33000 nr. 19) over zonnepanelen op daken van rijksgebouwen
 
2 2 juli 2012, brief, nr. 3     KST330413
Brief regering; Motie van der Werf (33000-XII, 33000-A, nr. 29) over nieuwe opzet kennis- en leerprogramma’s
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.