33042 NL - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

3.

Documenten

(119 stuks)

2 10 oktober 2011, brief, nr. 1     KST330421
Brief regering; Instellen van een onderzoek naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 
2 18 oktober 2011, brief, nr. 2     KST330422
Brief regering; Reactie op verzoek van de commissie voor Immigratie en Asiel om onderzoek te laten verrichten naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 
2 21 oktober 2011, brief, nr. 3     KST330423
Brief regering; Nadere informatie over de onderzoeken naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.