Eerlijke maatregelen die Nederland werkelijk vooruit helpen

Met dank overgenomen van R.H.A. (Ronald) Plasterk i, gepubliceerd op woensdag 5 oktober 2011.

De begroting voor 2012 maakt voor het eerst helder hoe onrechtvaardig en onverstandig de gevolgen zijn van het kabinetsbeleid. Dit is de eerste VVD-premier, en we zullen het weten. De vlag kan uit in Wassenaar en Aerdenhout, want de villabelasting wordt teruggedraaid, de hoge inkomens ontzien, en er worden cadeautjes gegeven aan het meest winstgevende deel van het bedrijfsleven. De rekening wordt gelegd bij de gewone burger, en als je huurt, oud of chronisch ziek bent, kinderen op de kinderopvang hebt dan stapelen de effecten zich op. Dit zijn geen technische maar politieke keuzes. Zo ziet rechts beleid eruit.

Ik heb het kabinet woensdag tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen een tienpuntenplan (pdf) voorgelegd hoe het anders kan. Nederland verdient beter dan dit. Met onze maatregelen kunnen de overheidsfinanciën op orde worden gebracht, en kan Nederland voldoen aan de Europese begrotingsafspraken op een manier die eerlijk is en die ons land werkelijk vooruit helpt.

 • 1. 
  Voorkom een wereldwijde recessie. Het steunpakket voor Griekenland moet snel en degelijk worden ingevuld; als Griekenland meewerkt bij voorkeur zonder dat het land failliet gaat. Hoe dan ook moet het Eurosteunfonds groter en sterker worden om besmetting te voorkomen. Er komt een Eurocomissaris aan wie de lidstaten de bevoegdheden overdragen om een streng toezicht tehouden op tekorten en schulden bij Eurolanden.
 • 2. 
  Er komt een Nationaal Akkoord om de woningmarkt vlot te trekken. Daarbij wordt scheefwonen tegengegaan, maar wordt ook het stelsel van hypotheekrenteaftrek fundamenteel herzien, en de overdrachtsbelasting afgeschaft.
 • 3. 
  Er komt een plan voor de mobiliteit, waarbij ons fijnmazige stelsel van openbaar vervoer beschermd wordt, en via kilometerheffing files worden bestreden (zoals in het plan van voormalig minister Eurlings).
 • 4. 
  Via gericht investeren in de onderkant van de arbeidsmarkt worden mensen zo veel mogelijk naar een baan begeleid, en niet aan hun lot overgehouden. Dat geldt ook voor de sociale werkplaatsen.
 • 5. 
  De opgestapelde effecten van ingrepen in huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvang, persoonsgebonden budget, chronisch zieken en gehandicapten, zijn onaanvaardbaar, en worden gericht gerepareerd.
 • 6. 
  Er wordt fors geïnvesteerd in onderwijs. Het beroep van leraar wordt verstevigd, het MBO omhoog getild, kinderen met achterstand krijgen via passend onderwijs gerichte aandacht. Er komt een sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs, en er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het is niet onredelijk dat ook op kunst en cultuur evenredig wordt bezuinigd, maar de geplande kaalslag wordt teruggedraaid: de BTW-verhoging gaat niet door, en driekwart van de kunstbezuiniging wordt teruggedraaid.
 • 7. 
  In navolging van andere landen vraagt Nederland in deze crisistijd ook een bijdrage van de hogere inkomens. Er komt een belastingschijf voor de hoogste inkomens (boven 150.000 euro), en de door toenmalig staatssecretaris De Jager ingevoerde villabelasting-maatregel gaat door.
 • 8. 
  Het bedrijfsleven verdient actieve ondersteuning, maar de douceurtjes van nu gaan te ver. De contributie van de Kamers van Koophandel, altijd gedragen door de bedrijven die er lid van zijn, wordt niet opeens door de belastingbetaler opgepakt. Er wordt niet ongericht geïnvesteerd in innovatiesubsidies waarvan de Rekenkamer geen effect kan waarnemen. Er komt een bankenbelasting en een belasting op financiële transacties. De winstbelasting wordt minder verlaagd dan het kabinet wenst.
 • 9. 
  Nederlands blijft internationaal voortrekker van mensenrechten, en ontwikkelingssamenwerking, en herstellen de 0,8% bbp hiervoor.
 • 10. 
  Door de combinatie van maatregelen 1 tot 9 kunnen de overheidsfinanciën op orde worden gebracht, en kan Nederland voldoen aan de Europese begrotingsafspraken, maar dan op een manier die eerlijk is en die ons land werkelijk vooruit helpt.