33029 - Incidentele suppletoire begroting EFSF (noodfonds euro) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 28 oktober 2020
kalender

33029 nl - wetsvoorstel
Incidentele suppletoire begroting EFSF (noodfonds euro)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 30 september 2011 ingediend door de minister van Financiën, De Jager i.

 

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (Incidentele suppletoire begroting EFSF)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een amendement ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(30 stuks)

2 3 oktober 2011, memorie van toelichting, nr. 2     KST330292
Memorie van toelichting
 
2 6 oktober 2011, verslag, nr. 3     KST330293
Verslag (Blanco)
 
2 18 oktober 2011, voorstel van wet, nr. 1     KST134000
Voorstel van wet; Voorstel van wet (Herdruk)
 
2 18 oktober 2011, voorstel van wet, nr. 1     KST330291N1
Voorstel van wet (Herdruk)
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.