33018 - Initiatiefvoorstel Verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 19 oktober 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28†september†2011 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Gesthuizen (SP)†i, Smeets (PvdA)†i, Van Gent (GL)†i en Blanksma-van den Heuvel (CDA)†i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Gesthuizen.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte te verbeteren indien een verhuurder wil overgaan tot renovatie.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 28†september†2011, geleidende brief, nr. 1     KST330181
Geleidende brief
 
2 28†september†2011, voorstel van wet, nr. 2     KST330182
Voorstel van wet
 
2 28†september†2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST330183
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.