33018 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 september 2011 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Gesthuizen (SP) i, Smeets (PvdA) i, Van Gent (GL) i en Blanksma-van den Heuvel (CDA) i en werd laatstelijk verdedigd door het Tweede Kamerlid Gesthuizen.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte te verbeteren indien een verhuurder wil overgaan tot renovatie.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

2 28 september 2011, geleidende brief, nr. 1     KST330181
Geleidende brief
 
2 28 september 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST330182
Voorstel van wet
 
2 28 september 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST330183
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.