33000 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 17 januari 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2011 ingediend door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Verhagen i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden 20 amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 111 moties ingediend.

4.

Documenten

(314 stuks)

2 21 september 2011, voorstel van wet, nr. 1     KST33000XIII1
Voorstel van wet
 
2 21 september 2011, memorie van toelichting, nr. 2     KST33000XIII2
Memorie van toelichting
 
2 24 oktober 2011, lijst van vragen en antwoorden; verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST33000XIII3
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 (deel Economie en Innovatie)
 
2 29 juli 2013, verslag van een algemeen overleg, 33695, nr. 2     KST336952
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juli 2013, over Civielrechtelijke onderwerpen - Faillissementsrecht
vergadering: 3 juli 2013
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.