33000 IXB - Vaststelling begroting Financiën 2012 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

33000 IXB nl - wetsvoorstel
Vaststelling begroting Financiën 2012

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 21 september 2011 ingediend door de minister van Financiën, De Jager i.

 

1.

Volledige titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties ingediend.

4.

Documenten

(99 stuks)

2 21 september 2011, voorstel van wet, nr. 1     KST33000IXB1
Voorstel van wet inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012
 
2 21 september 2011, memorie van toelichting, nr. 2     KST33000IXB2
Memorie van toelichting inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012
 
2 5 oktober 2011, advies Raad van State en nader rapport, nr. 3     KST33000IXB3
Advies van de Raad van State en nader rapport
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.