Kamervoorzitter bij opening Huis voor Democratie en Rechtsstaat, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Maandag 6 juli 2020
kalender

Kamervoorzitter bij opening Huis voor Democratie en Rechtsstaat, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 september 2011
plaats Den Haag
locatie Hofweg 1 Toon locatie
aanwezigen J.P.H. (Piet Hein) Donner i, G.A. (Gerdi) Verbeet i, G.J. (Fred) de Graaf i e.a.

“Hoe voer je politiek vanuit idealen en op inhoud?” Dat is de vraag die donderdag 15 september centraal staat in het debat met politieke jongerenorganisaties. De Voorzitter van de Tweede Kamer i, mevrouw Gerdi A. Verbeet i, leidt dit debat, dat wordt georganiseerd in het kader van de opening van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat i (ProDemos).

Het Huis voor Democratie en Rechtsstaat vloeit voort uit de motie Schinkelshoek (2008) en de motie Heijnen (2008) om een Huis voor Democratie en Rechtsstaat te realiseren.

Aansluitend zal mevrouw Verbeet samen met de heer De Graaf, Voorzitter van de Eerste Kamer i en andere prominenten, waaronder minister Donner de openingshandeling van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat verrichten.

Noot voor de redactie

Het jongerendebat vindt plaats op 15 september, van 13:45-15:15 uur, Hofweg 1, Den Haag. Aansluitend is de openingshandeling van het Huis voor Democratie en Rechtstaat om 15:30 uur op de Hofweg tegenover het Bezoekerscentrum Binnenhof. Vertegenwoordigers van de pers zijn hierbij welkom.

Voor informatie over het Huis voor Democratie en Rechtsstaat: Anja de Jong, communicatieadviseur, 06 22 10 26 47 of via a.dejong@democratie-rechtsstaat.nl


1.

Meer over...