07 september 2011

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op woensdag 7 september 2011.

Goede zomer gehad allemaal? In Den Haag is het parlementaire jaar weer begonnen!

Zo mooi als we het afsloten, met het aannemen van het wetsvoorstel van Marianne voor een verbod op het onverdoofd slachten, zo mooi startte het nieuwe seizoen hier in de Kamer. De Raad van State haalde namelijk een dikke streep door de vergaande uitholling van de Natuurbeschermingswet, onder aanvoering van Ger Koopmans doorgedrukt in de Crisis- en Herstelwet in 2009. Doel van die uitholling: grootschalige legalisering van illegale veehouderijen en nog meer ruimte voor uitbreidingen van veefabrieken.

Onze waarschuwingen waren destijds aan dovemansoren gericht maar de Raad van State oordeelde nu alsnog dat de overheid hiermee haar eigen regels overtreedt. Bleker zal dus aan de slag moeten om de wettelijke bescherming van natuur met spoed te herstellen en de vrijbrief voor veefabrieken in te trekken. Lees hier het nieuwsbericht.

Ik ben er weer helemaal klaar voor ;) Maar eerst een (foto)verslagje van de gebeurtenissen deze zomer. Een willekeurige greep:

Op bezoek bij Bunny Bin om van de mensen achter de particuliere konijnen- en knaagdierenopvangcentra te horen hoe zij het opvangbeleid (welk opvangbeleid?) van de overheid zouden willen zien. Leuke, lieve mensen die onvoorstelbaar hard werken (vrijwillig!) om een maatschappelijke probleem op te lossen dat ze zelf niet hebben gecreëerd. En de overheid vindt het wel prima zo.

Dat vinden wij niet! We hadden goede gesprekken en waren het roerend eens: er moet eerst en vooral een einde komen aan de impulsaankopen en achteloze dump van huisdieren. Konijnen op kinderooghoogte te koop aangeboden in tuincentra, dat verzin je niet, toch? Ik werk hard door aan een initiatiefnota, en de mensen uit de opvang ontfermen zich in de tussentijd over de dieren waar niemand zich druk over lijkt te maken. Zoals deze prachtige jonkies!

Ook als de Kamer niet in levende lijve debatteert, gaat het overleg op sommige terreinen gewoon door, zoals over de Europese Landbouw & Visserijraad waar de ministers van de lidstaten bij elkaar komen om gezamenlijke beleid af te stemmen. Hier onze bijdrage aan zo'n schriftelijk overleg over de visserij.

Over visserij gesproken: het was leuk de Rainbow Warrior van Greenpeace! 

En op een van de actiebootjes van de antiwalvisjachtcampagne. Gaaf! 

Verder sturen ministers en staatssecretarissen onaangename post bij voorkeur naar de Kamer tijdens het reces, omdat ze hopen dat er dan niemand oplet of reageert. Zo stuurde staatssecretaris Bleker half juli een briefje naar de voorzitter van de Kamer waarin hij mededeelde dat hij het verbod op het snavelkappen bij kippen en kalkoenen toch nog maar 10 jaar wilde uitstellen. Wordt 2021 in plaats van 2011 - terwijl de overgangstermijn destijds, toen het besluit in 2001 genomen werd, al op 10 jaar was gesteld.

Henk Bleker besloot ook plots om het Dolfinarium een vergunning te geven voor de verplaatsing van orka Morgan naar een attractiepark op Tenerife -terwijl de Kamer vlak voor het reces nog had uitgesproken dat er onafhankelijk onderzoek mogelijk moest worden gemaakt naar de mogelijkheden om het dier terug te plaatsen in het wild. Reces of geen reces, Kamervragen en rechtszaken waren het gevolg, met succes dankzij de Orka Coalitie. De rechter vond dat het ministerie de vergunning ten onrechte had verleend, en er moet alsnog worden ingezet op terugkeer naar het wild.

Ik hoop zeer op een goede afloop voor Morgan. Een orka heeft in gevangenschap geen leven! En dat geldt natuurlijk ook voor ooievaars....

Tot zover de zomerselectie, nu weer door in het nieuwe jaar!