32852 NL - beleidsdossier
Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Grondstoffenvoorzieningszekerheid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 138 moties ingediend.

3.

Documenten

(688 stuks)

2 26 juli 2011, brief, nr. 1     KST328521
Brief regering; Aanbieding Grondstoffennotitie
 
2 12 januari 2012, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST148421
Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de grondstoffennotitie
 
2 26 maart 2012, brief, nr. 3     KST328523
Brief regering; Aanbieding haalbaarheidsonderzoek samenwerking Nederland-Japan inzake zeldzame aardmetalen (Toezegging bij vraag nummer 168 van Kamerstuk 32852 nr. 2)
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.