Maak vrouwen spil in armoedebestrijding

Met dank overgenomen van W. (Wassila) Hachchi i, gepubliceerd op vrijdag 15 juli 2011, 2:28.
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Wassila Hachchi

Op donderdag 16 juni heeft de Tweede Kamer het nieuwe regeringsbeleid voor ontwikkelingssamenwerking besproken. De Kamer besteedt terecht veel aandacht aan de positie van vrouwen in ontwikkelingslanden. Vrouwen worden vaak extra hard getroffen door armoede, conflicten en gebrek aan voedsel of schoon water. Internationaal bestaat eveneens brede consensus over de belangrijke rol die vrouwen tegelijkertijd kunnen spelen bij het oplossen van deze problemen.

Volgens berekeningen van OECD DAC kan de landbouwproductiviteit in Sub-Sahara Afrika met wel 20 procent stijgen als vrouwen daar gelijke toegang tot landbouwgrond, zaaigoed en kunstmest zouden krijgen. Ook de Arabische lente geeft blijk van een legio aan dappere vrouwen, die strijden voor vrijheid, gerechtigheid en volledige politieke en economische participatie. Kortom, weg met het slachtofferdenken.

Goede voornemens alleen zijn blijkbaar niet genoeg om het hardnekkige beeld van vrouwen als slachtoffers te doorbreken en hun écht te gaan zien als krachtige medestanders in de strijd tegen armoede. Een specifiek en structureel beleid gericht op de rol en positie van vrouwen is hiervoor nodig. Dat is dus iets anders dan vrouwen als welhaast obligate paragraaf toe te voegen in de beleidsbrieven van de regering. Er is een grondige analyse nodig, en een voortdurend waakzaam blijven op de mogelijk nadelige effecten van ander beleid op de positie van vrouwen. Vrouwen zijn de motor voor het bevorderen van zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van ontwikkelingslanden.