Motie Klijnsma c.s. over de bezuinigingen in 2015 in laten gaan - Nieuwe visie cultuurbeleid

Deze motie i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 32820 - Nieuwe visie cultuurbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nieuwe visie cultuurbeleid; Motie; Motie Klijnsma c.s. over de bezuinigingen in 2015 in laten gaan
Document­datum 07-07-2011
Publicatie­datum 08-07-2011
Nummer KST328203
Kenmerk 32820, nr. 3
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 820

Nieuwe visie cultuurbeleid

Nr. 3

MOTIE VAN HET LID KLIJNSMA C.S.

Voorgesteld 27 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bezuinigingsvoorstellen op de kunst en cultuursector naar voren zijn gehaald, omdat ingang per 2013 beter zou aansluiten bij de vierjarige subsidiecyclus van de gemeenten en provincies;

constaterende, dat het signaal van de sector en lokale en regionale overheden om spoedig tot duidelijkheid te komen door de regering ten onrechte is geïnterpreteerd als een wens, de voorgestelde bezuinigingen in hun geheel per 2013 in te voeren;

van mening, dat de bezuinigingen beter kunnen worden uitgesmeerd, zodat instellingen meer tijd krijgen om private financieringsbronnen te vinden en hun voortbestaan meer kansen krijgt, in lijn met het advies van de Raad voor Cultuur;

verzoekt de regering het faseringsvoornemen te herstellen en de volledige bezuinigingen op de kunst en cultuursector in 2015 in te laten gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klijnsma Jasper van Dijk Van der Ham Peters

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.