Motie Gerbrands en Leijten over de uitwisseling van medische gegevens - Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier

Deze motie i is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 32832 - Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier; Motie; Motie Gerbrands en Leijten over de uitwisseling van medische gegevens
Document­datum 01-07-2011
Publicatie­datum 01-07-2011
Nummer KST328322
Kenmerk 32832, nr. 2
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 832

Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier

Nr. 2

MOTIE VAN DE LEDEN GEBRANDS EN LEIJTEN

Voorgesteld 29 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat door het verwerpen van het wetsvoorstel 31 466, de WGBO van toepassing is, waarin staat dat voor elke uitwisseling van medische gegevens expliciet om toestemming gevraagd moet worden aan de patiënt;

constaterende, dat momenteel de medische gegevens van ruim acht miljoen burgers uitgewisseld kunnen worden via het LSP, zonder dat hiervoor de benodigde toestemming aanwezig is;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat de uitwisseling van medische gegevens via het LSP onmiddellijk gestopt wordt, totdat aan de voorwaarden zoals gesteld in de WGBO wordt voldaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gebrands Leijten

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.