Motie Omtzigt over borging van de medezeggenschap - Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier

Deze motie i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 32832 - Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier; Motie; Motie Omtzigt over borging van de medezeggenschap
Document­datum 01-07-2011
Publicatie­datum 01-07-2011
Nummer KST328321
Kenmerk 32832, nr. 1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 832

Interpellatie-Omtzigt over het Elektronisch Patienten Dossier

Nr. 1

MOTIE VAN HET LID OMTZIGT

Voorgesteld 29 juni 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nictiz op verzoek van de regering onderhandelt over een nieuwe opzet van het epd en het LSP;

van mening, dat zowel patiënten- en consumentenorganisaties als onafhankelijke privacyexperts duurzaam betrokken dienen te worden bij het LSP;

van mening, dat het beter is dat daar technische discussies gevoerd worden dan in de Staten-Generaal;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat in de nieuwe set-up de medezeggenschap van patiëntenorganisaties, cliëntenorganisaties en privacyexperts geborgd is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.