Zorgbezuinigingen kosten juist geld

Met dank overgenomen van L.G.J. (Linda) Voortman i, gepubliceerd op woensdag 22 juni 2011.
Zorgbezuinigingen kosten juist geld
Bron: Blog GroenLinks (kamerleden)

"Een visie vanuit volksgezondheid achter de zorgbezuinigingen van de afgelopen weken heb ik nog niet kunnen ontwaren. Wel hebben de bezuinigingen op onder andere de persoonsgebonden budgetten, de patientenorganisaties, preventie en de geestelijke gezondheidszorg een ding met elkaar gemeen; ze leiden uiteindelijk allemaal tot meer kosten en dus nog meer druk op de VWS-begroting," schrijft Tweede Kamerlid Linda Voortman in haar blog op Skipr.nl.

Het kabinet laat niet na te benadrukken dat er 15 miljard 'geïnvesteerd' wordt in de zorg, terwijl het overgrote deel gewoon groei van de kosten is, omdat er niet hervormd mag worden van de PVV. Het niet echt willen ingrijpen, in combinatie met bezuinigingen die juist tot meer kosten leiden, zal dit kabinet verantwoordelijk maken voor de grootste kostenstijging in de zorg in jaren. En de kwaliteit van de zorg wordt tegelijkertijd minder.

Tolkendienst

Ik wil graag een minder in het oog springend voorbeeld aanhalen om dit te illustreren.

Als het aan het kabinet ligt zullen tolkendiensten vanaf 1 januari 2012 niet meer vergoed worden. Dit betekent dat de inzet van een tolkendienst voor bijvoorbeeld oudere migranten en mensen die nog niet zo lang in Nederland wonen niet meer vergoed zal worden.

Patiënten of instellingen moeten deze voortaan zelf betalen. Maar instellingen hebben hier de budgetten niet voor en de mensen om wie het gaat hebben vaak een laag inkomen.

Achtergrond

Het bedrag dat hiermee bespaard lijkt te worden is 19 miljoen. Op een miljardenbegroting een klein bedrag. Maar wel een die voorbij gaat aan de achtergrond om de tolkendiensten te vergoeden.

De inspectie voor de gezondheidsheidszorg adviseerde naar aanleiding van enkele ongelukkige gevallen dat vergoeding van deze dienst de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg zou verbeteren. Met een tolk die direct vertaalt kan een patiënt meteen duidelijk maken wat hem of haar mankeert. Een hulpverlener kan meteen aangeven welke behandeling hij of zij wil toepassen. Zonder tolk of met een onprofessionele tolk liggen miscommunicatie op de loer, met een extra groot risico op verkeerde diagnoses en behandelingen met mogelijk desastreuze gevolgen. Zeer ongewenst voor zowel patiënten als hulpverleners. En wat te denken van mensen die juist geen familielid mee willen nemen omdat er sprake is van huiselijk geweld? En willen we kinderen zelf aan hun ouders laten vertalen dat ze terminaal ziek zijn?

Bezuiniging

Het kabinet geeft aan dat mensen Nederlands moeten leren. Terecht. Maar dat gaat eraan voorbij dat er juist bezuinigd is op inburgering en dat mensen die nog maar kort hier wonen de Nederlandse taal vaak nog niet goed machtig kunnen zijn, laat staan ingewikkelde medische kwesties goed kunnen bevatten. En veel oudere migranten, met name vrouwen, zijn nooit gestimuleerd om Nederlands te leren. Bedenk bovendien dat kennis van een aangeleerde taal soms op latere leeftijd verwatert.

Effecten van bezuiniging

Het liefst had ik natuurlijk het kabinet met deze argumenten en onder verwijzing naar waarden zoals naastenliefde willen overtuigen. Maar naastenliefde jegens hen die niet in Nederland geboren zijn, is met dank aan de PVV ver te zoeken in dit kabinet. Daarom heb ik een motie ingediend om het kabinet nog eens goed te laten kijken naar de effecten van deze bezuiniging en te overleggen met organisaties zoals de KNMG en Pharos.

Als uit hun onderzoeken blijkt dat deze bezuiniging juist tot meer kosten leidt, dan moet dit kabinet dat beweert de kosten in de hand te willen houden daar toch gevoelig voor zijn?

Skipr.nl