32820 NL - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Nieuwe visie cultuurbeleid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Nieuwe visie cultuurbeleid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 186 moties ingediend.

3.

Documenten

(1007 stuks)

V 22 juni 2011, 32820     BLG118477
Regeling culturele basisinfrastructuur 2013 - 2016 (bijlage bij 32820,nr.1)
 
V 22 juni 2011, 32820     BLG118478
Inventarisatie van initiatieven geschiedenis en staatsinrichting (bijlage bij 32820,nr.1) -
 
V 22 juni 2011, 32820     BLG118475
Concept subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2013-2016 (bijlage bij 32820,nr.1) -
 
2 22 juni 2011, brief, nr. 1     KST328201
Brief regering; Nieuwe visie cultuurbeleid
 
2 7 juli 2011, motie, nr. 2     KST328202
Motie Klijnsma c.s. over het jaarlijkse bezuinigingsbedrag
 
2 7 juli 2011, motie, nr. 3     KST328203
Motie Klijnsma c.s. over de bezuinigingen in 2015 in laten gaan
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.