32802 NL - beleidsdossier
Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(378 stuks)

V 14 juni 2011, 32802     BLG116916
Rapportage Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken. Aantallen, kenmerken en wijze van afhandeling (bijlage bij 32802,nr.1) -
 
V 14 juni 2011, 32802     BLG116917
Bijlagenrapport. Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken. Vragenlijst, rechte tellingen en antwoorden op open vragen (bijlage bij 32802,nr.1) -
 
2 14 juni 2011, brief, nr. 1     KST328021
Brief regering; Wet openbaarheid van bestuur
 
V 16 juni 2011, 32802     BLG117347
Reactie aanbevelingen onderzoeksrapport TNO 'Open Overheid' (bijlage bij 32802,nr.2) -
 
V 16 juni 2011, 32802     BLG117350
Intentieverklaringen provincies en waterschappen: verstrekking en hergebruik van geo-informatie (bijlage bij 32802,nr.2) -
 
2 16 juni 2011, brief, nr. 2     KST328022
Brief regering; Hergebruik en Open Data: naar betere vindbaarheid en herbruikbaarheid van overheidsinformatie
 
2 16 januari 2012, brief, nr. 3     KST148607
Brief regering; Reactie op verzoek om informatie ten behoeve van het algemeen overleg over openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.