32802 NL - beleidsdossier
Toepassing van de Wet open overheid

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Toepassing van de Wet open overheid

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer zes moties ingediend.

3.

Documenten

(519 stuks)

V 14 juni 2011, 32802     BLG116916
Rapportage Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken. Aantallen, kenmerken en wijze van afhandeling (bijlage bij 32802,nr.1) -
 
V 14 juni 2011, 32802     BLG116917
Bijlagenrapport. Omvangrijke en oneigenlijke Wob-verzoeken. Vragenlijst, rechte tellingen en antwoorden op open vragen (bijlage bij 32802,nr.1) -
 
2 14 juni 2011, brief, nr. 1     KST328021
Brief regering; Wet openbaarheid van bestuur - Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur
 
V 16 juni 2011, 32802     BLG117347
Reactie aanbevelingen onderzoeksrapport TNO 'Open Overheid' (bijlage bij 32802,nr.2) -
 
V 16 juni 2011, 32802     BLG117350
Intentieverklaringen provincies en waterschappen: verstrekking en hergebruik van geo-informatie (bijlage bij 32802,nr.2) -
 
2 16 juni 2011, brief, nr. 2     KST328022
Brief regering; Hergebruik en Open Data: naar betere vindbaarheid en herbruikbaarheid van overheidsinformatie - Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur
 
2 16 januari 2012, brief, nr. 3     KST148607
Brief regering; Reactie op verzoek om informatie ten behoeve van het algemeen overleg over openbaarheid van bestuur en persvrijheid in de 21e eeuw - Toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.