Eerste Kamerfractie Partij voor de Vrijheid (PVV)

De Partij voor de Vrijheid i is sinds 2011 in de Eerste Kamer i vertegenwoordigd. De PVV-fractie telt vier leden. In de periode hiervoor, van 2019-2023, waren dat er vijf en van 2015-2019 waren dat er negen.

Fractievoorzitter is (momenteel vacant).

1.

Huidige leden

fotonaam Kamerlidaanvang functie
Ilse Bezaan
2023-06-13
Alexander van Hattem
2023-06-13
Strien, van  PVV
2023-06-13

2.

Historisch overzicht fractievoorzitters

In onderstaand overzicht zijn de drie laatste fractievoorzitters opgenomen. Neem contact op met de redactie voor een volledig overzicht.

nr.fotonaam fractievoorzitteraanvang functieeinde functie
1Marjolein Faber-Van de KlashorstFaber-van de Klashorst, M.H.M.20142023
2Foto M. (Machiel) de GraafGraaf, M. de20112012
 

Meer over