Persbericht brief over toekomst AWBZ en PGB

Met dank overgenomen van T. (Tamara) van Ark i, gepubliceerd op woensdag 1 juni 2011.

VVD: ingreep persoonsgebonden budget pijnlijk maar noodzakelijk

De VVD steunt de inperking van het persoonsgebonden budget (pgb). Vandaag maakte staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS bekend dat het pgb voortaan alleen beschikbaar is voor mensen die anders in een instelling opgenomen zouden moeten worden. De VVD ziet zich gedwongen met deze pijnlijke maatregel in te stemmen, omdat het voorgaande kabinet heeft nagelaten in te grijpen in de sterk groeiende uitgaven aan langdurige zorg.

VVD Tweede Kamerlid Tamara Venrooy: “Voor mij staat voorop dat het pgb behouden blijft voor hen die anders in een instelling terecht zouden komen. Het pgb blijft een volwaardig alternatief voor instellingszorg. Ook voor mensen met een kleine portemonnee. Dat gaan we wettelijk vastleggen. Wie niet langer aanspraak kan maken op een pgb, kan terecht bij de reguliere zorg. Anders dan ten tijde van de instelling van het pgb, is er inmiddels volop aanbod aan thuiszorg. Overal in het land zijn meerdere zorgaanbieders actief. Ik wil dat zorgverzekeraars zich bij de inkoop van hun zorg dan ook veel meer dan tot nu toe gaan richten naar de wensen van hun klanten.”

“De inperking van de groep mensen die aanspraak kan maken op een pgb doet pijn. Maar de VVD loopt, anders dan het voorgaande kabinet, niet weg voor deze pijnlijke keuze. Als we niets doen gaat het pgb ten onder aan zijn eigen succes. Het aantal mensen met een pgb is opgelopen naar 130.000. De begroting is inmiddels gestegen naar meer dan 2,3 miljard euro. Het aantal aanvragen neemt jaarlijks met 23% toe. Die situatie is onhoudbaar en voor de VVD de afgelopen jaren regelmatig reden geweest om aan de bel te trekken. Die explosieve groei van het aantal pgb-aanvragen betekent dat je de beperkte middelen over een steeds grotere groep mensen moet verdelen. In plaats daarvan reserveert het kabinet het pgb voor mensen die anders in een instelling terecht zouden komen. Zij krijgen bovendien 5% extra.”

De inperking van het pgb past in een breder pakket aan maatregelen om de snelle stijging van de uitgaven aan de langdurige zorg te beperken. Zo worden in de AWBZ de uitgaven aan wonen en zorg uit elkaar gehaald. Wie in een instelling woont, gaat voortaan huur betalen. De AWBZ is dan uitsluitend nog voor de zorg. Ook worden zaken als dagbesteding en begeleiding uit de AWBZ overgeheveld naar de gemeenten. Doel is om ervoor te zorgen dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben.

» http://www.vvd.nl/actueel/1371/vvd-ingreep-persoonsgebonden-budget-pijnlijk-maar-noodzakelijk