32761 NL - beleidsdossier
Verwerking en bescherming persoonsgegevens

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Verwerking en bescherming persoonsgegevens

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 75 moties ingediend.

3.

Documenten

(962 stuks)

V 31 mei 2011, 32761     BLG115089
Reactie op schriftelijke vragen Eerste Kamer ter voorbereiding debat digitale dataverwerking 17 mei 2011 (bijlage bij 32761,nr.1) -
 
V 31 mei 2011, 32761     BLG115090
Leidraad afstemmen van wetgeving op de Wet bescherming persoonsgegevens (bijlage bij 32761,nr.1) -
 
V 31 mei 2011, 32761     BLG115091
Afschrift brief Eerste Kamer inzake vragen ter voorbereiding debat 17 mei 2011 (bijlage bij 32761,nr.1) -
 
V 31 mei 2011, 32761     BLG115122
Brief aan de Eerste Kamer inzake Privacybeleid (bijlage bij 32761,nr.1) -
 
2 31 mei 2011, notitie, nr. 1     KST327611
Brief regering; Notitie inzake privacybeleid. Kabinetsstandpunt inzake gegevensverwerking en gegevensbescherming en een nadere visie op de Europese en internationale ontwikkeling op het gebied van gegevensverwerking.
 
2 27 september 2011, verslag van een algemeen overleg, nr. 2     KST327612
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 september 2011, inzake notitie privacybeleid
vergadering: 15 september 2011
 
2 20 oktober 2011, brief, nr. 3     KST327613
Brief regering; Reactie op het jaarverslag van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) over 2010
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.