Heb jij tips voor een betere zorg?

Met dank overgenomen van E.G.M. (Emile) Roemer i, gepubliceerd op maandag 30 mei 2011, column.

Ik wil je graag de volgende vraag voorleggen:

Welke tips heb jij voor goede bezuinigingen in de gezondheidszorg? En voor verbeteringen die relatief snel en zonder hoge kosten kunnen worden ingevoerd?

Ik krijg van mensen die werken in de zorg - maar veelal ook van patiënten en hun familie - vaak alarmerende signalen over de kwaliteit van de zorg. Ook uit eigen SP-onderzoek blijkt dat er veel niet goed gaat. Dit tot verdriet van de vele mensen die hard werken om het goede te doen voor hun cliënten en patiënten. In de Tweede Kamer, en op vele plekken in het land, zijn wij bezig om het goede te bereiken: kwalitatieve zorg voor iedereen.

Het fijne is dat deze mensen ook vaak interessante suggesties hebben om de zorg te verbeteren. Sommige oplossingen vragen een grote verandering van werken, en duren lang tot ze tot resultaat leiden. Maar de meeste zijn kleine, vooral praktische suggesties die snel kunnen worden ingevoerd, zodat verbeteringen snel zichtbaar worden.

Daarom nodig ik je uit om met voorstellen voor verbeteringen te komen, die praktisch zijn en snel ingevoerd kunnen worden, zonder dat ze (veel) geld kosten. Op de speciale site die door Maurice de Hond is ontwikkeld kun je niet alleen je eigen suggestie(s) kwijt, maar ook discussiëren met anderen over je eigen en andere voorstellen. Doel is tot voorstellen te komen waarvoor de SP-fractie in de Tweede Kamer zich gaat inzetten.

Na de eerste fase van drie weken, waarin jij en anderen de voorstellen kunnen plaatsen en daarover discussiëren, zal er een stemmingsronde plaatsvinden. Er zullen dan vierentwintig voorstellen voorliggen, waarvan er vijftien vanuit de site door het gedrag van de bezoekers komen bovendrijven en negen door de SP worden geselecteerd. Uit de top tien die uit de stemming voortkomt, zullen wij minimaal vijf voorstellen kiezen en daarmee keihard aan de slag gaan. En ik durf de stelling aan dat dit verrassende en verfrissend ideeën zullen zijn. Ik heb er vertrouwen in dat jij, samen met al die andere mensen in Nederland, heel goed weet hoe wij onze zorg niet alleen beter, maar ook beter betaalbaar kunnen maken.

Uiteraard zullen de bedenkers van de voorstellen, als zij dat willen, een belangrijke rol gaan spelen bij het werk om politici en beleidsmakers te helpen overtuigen van deze goede voorstellen.

Doe mee en kom met je suggesties!

PS: De indieners van de tien voorstellen die op het eind de hoogste scores hebben behaald, zullen worden uitgenodigd om een dag mee te lopen met de SP Tweede Kamerfractie. Zij zijn dan mijn gast en zullen in de gelegenheid worden gesteld met alles en iedereen kennis te maken.