Haeghe Groep en Pierre Heijnen doen samen mee aan Sdu Royal Ten 2011

Met dank overgenomen van P.M.M. (Pierre) HeijnenĀ i, gepubliceerd op zondag 22 mei 2011.

Tweede Kamerlid Pierre Heijnen doet samen met een team van de Haeghe Groep, het SW-bedrijf in Den Haag, mee aan de Business Run van de Sdu Royal Ten op zondag 22 mei. Pierre Heijnen, ambassadeur van de Haeghe Groep, is een fervent hardloper en rent zelf ook mee.

  • Twee van de teamleden van de Haeghe Groep zijn SW-medewerkers. Samen met hun teamgenoten en met het team van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die dezelfde shirts dragen, lopen zij de tien kilometer. Hiermee willen zij onder de aandacht brengen dat mensen met een arbeidshandicap tot veel meer in staat zijn dan vaak wordt gedacht. En dat deze mensen dus prima inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt, zowel bij de (rijks)overheid als in het bedrijfsleven.