Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthouder op het gebied van persoonsgegevens.

De AP bevordert en bewaakt de bescherming van de persoonsgegevens. Dit doet zij onder andere door toe te zien op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast adviseert de AP de overheid over wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens en geeft zij voorlichting aan burgers over de privacywetgeving. De AP voert deze taken als zelfstandig bestuursorgaan uit in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).