Geleidende brief - Investeringsfonds scholenbouw

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 32764 - Investeringsfonds scholenbouw.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Investeringsfonds scholenbouw; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 11-05-2011
Publicatie­datum 11-05-2011
Nummer KST327641
Kenmerk 32764, nr. 1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 764

Investeringsfonds scholenbouw

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 mei 2011

Hierbij bied ik u de initiatiefnota «Investeringsfonds scholenbouw» aan. De beslispunten zijn opgenomen in de paragraaf «Voorstellen», de financiële gevolgen in de paragraaf «Kostenraming investeringsfonds scholenbouw».

Çelik

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.