Motie-Leijten over afschaffen van de minutenregistratie - Kwaliteit van zorg

Deze motie i is onder nr. 39 toegevoegd aan dossier 31765 - Kwaliteit van zorg.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kwaliteit van zorg ; Motie; Motie-Leijten over afschaffen van de minutenregistratie
Document­datum 02-05-2011
Publicatie­datum 02-05-2011
Nummer KST3176539
Kenmerk 31765, nr. 39
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

31 765

Kwaliteit van zorg

Nr. 39

MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 28 april 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Osira Amstelring in de zomer van 2010 met een minutenregistratiesysteem is gaan werken, onder de eufemistische naam «zorgroutes»;

constaterende, dat de inspectie in haar rapport de minutenregistratie reden voor demotivatie van het zorgpersoneel noemt;

van mening, dat het na de stopwatchzorg in de thuiszorg ongewenst is om een vergelijkbare ontwikkeling te krijgen in de intramurale zorg voor ouderen en/of gehandicapten;

verzoekt de regering de minutenregistraties in de intramurale en de extramurale zorg af te schaffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.