32749 nl - ongeclassificeerd
Bestuursakkoord 2011-2015

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Bestuursakkoord 2011-2015

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(13 stuks)

V 26 april 2011, 32749     BLG110123
Bestuursakkoord 2011-2015 (bijlage bij 32749,nr.1) -
 
2 26 april 2011, brief, nr. 1     KST327491
Brief regering; Bestuursakkoord tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen
 
2 20 juni 2011, brief, nr. 2     KST327492
Brief regering; Uitkomst stemming VNG over het bestuursakkoord
 
2 15 september 2011, motie, nr. 3     KST327493
Motie-Koopmans/Heijnen over een overzicht van aan te passen wetgeving
vergadering: 14 september 2011
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.