Anti-semitisme

Met dank overgenomen van C.G. (Kees) van der Staaij i, gepubliceerd op maandag 11 april 2011.

“Anti-semitisme moet met alle macht bestreden worden, opdat Israel niet opnieuw als een weerloze prooi voor de leeuwen geworpen zal worden.” Dit citaat is te vinden in een Banier-artikel uit 1976, van de hand van wijlen ds. G.A. Zijderveld. Via het digitale kenniscentrum www.digibron.nl is het nu mogelijk om gemakkelijk artikelen uit oude Banieren in te zien!

Ds. Zijderveld gaf destijds aan dat anti-semitisme springlevend is. Helaas is dat in 2011 onverminderd actueel. Antisemitisme is geen nieuw verschijnsel. De eeuwen door zijn joden verantwoordelijk gehouden voor allerlei vormen van kwaad. Juist daarom is steeds weer grote alertheid nodig!

Antisemitisme is alledaags geworden - vreselijke verwensingen zijn op internet te vinden. Joden durven in een stad als Amsterdam zich veelal niet met een keppeltje op straat te begeven. Synagoges worden beklad. Een Hitlergroet op straat is geen uitzondering. Ook de statistieken laten een verontrustend hoge omvang van anti-semitische incidenten zien. Er is een zorgwekkende globalisering en islamisering van de Jodenhaat zichtbaar. Dat kwam onlangs nog weer indringend in bespreking, tijdens een studiedag van Christenen voor Israel in Nijkerk.

gerichte aandacht

Ook politiek is er de afgelopen tijd de nodige aandacht voor de bestrijding van antisemitisme geweest. Wij hebben ons als SGP sterk gemaakt voor een afzonderlijk debat over dit onderwerp.

Al te gemakkelijk sneeuwt de gerichte bestrijding van anti-semitisme onder in de brede bedding van het algemene anti-discriminatiebeleid. Jodenhaat is een zelfstandig probleem, dat in het licht van de geschiedenis, de ernst en de omvang van de uitingen een gerichte aandacht verdient

De Tweede Kamer heeft onze motie aangenomen, die van de regering vraagt om ten minste jaarlijks een overzicht te geven van de stand van zaken in de bestrijding van het anti-semitisme. Daardoor kan beter de vinger aan de pols worden gehouden en de voortgang bewaakt.

Beloftes uit het verleden bieden niet altijd garanties voor de toekomst. Te weinig is er tot nu toe terecht gekomen van een goede registratie van anti-semitische uitingen. Ook bleef het van de kant van politie en justitie vaak te lang stil na aangifte van anti-semitische uitingen. Op het congres in Nijkerk gaf rabbijn Lody van de Kamp daarvan duidelijke voorbeelden.

In de strafrechtelijke aanpak is daarom een nieuwe, krachtige impuls nodig. Snel, stevig en consequent optreden. Een overtuigend lik-op-stukbeleid.

Van belang is ook dat in het geschiedenisonderwijs en bij herdenkingen de aandacht voor de Holocaust niet verslapt of verwatert. Samen met oud-kamerlid Meindert Leerling mocht ik een eerste exemplaar in ontvangst nemen van het nieuwe boek van dr. Manfred Gerstenfeld, getiteld; verwrongen beelden van de Holocaust. Hierin maakt de bestuursvoorzitter van het Jerusalem Center for Public Affairs duidelijk hoe de vertekening van de massamoord op de Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog allerlei vormen kent. Het omkeren van de Holocaust door Israel en de Joden voor te stellen als de nieuwe nazi’s is daarvan een schrijnend actueel voorbeeld.

haatcampagnes

Woorden kunnen dodelijke effecten hebben. De openlijke of meer bedekte haatcampagnes tegen de Joden zijn letterlijk levensgevaarlijk. Zoals een van de sprekers op het anti-semitismecongres het in computertaal uitdrukte; de haatcampagnes zijn de software, de raketten tegen Israel de hardware.

De opruiende en ophitsende taal tegen de Joden, die in de Palestijnse gebieden gehoord wordt en in de schoolboekjes terug te vinden is, dragen bij aan een gevaarlijk klimaat. Daarin kunnen gebeurtenissen plaatsvinden als enige weken geleden in het nieuws kwam; een afschuwelijke moord op een Joods gezin in Itamar. Het is onthutsend en verwerpelijk dat dit door de Nederlandse columnist Thomas von der Dunk onlangs nog werd goedgepraat.

In de Kamer heeft de SGP het initiatief genomen voor een motie, waarin de regering werd opgeroepen om ervoor te zorgen dat er geen geld uit de pot van ontwikkelingssamenwerking naar de Palestijnse autoriteit gaat, wanneer niet krachtig wordt opgetreden tegen het verheerlijken of goedpraten van geweld tegen Joden. Een Kamermeerderheid heeft zich achter deze motie gesteld.

Anti-semitisme is helaas vindingrijk. In de praktijk kan het ook zomaar tevoorschijn komen in het camouflagepak van het anti-zionisme. Men keert zich dan niet rechtstreeks tegen de Joden, maar ontzegt hen het recht op een eigen staat. In de praktijk mondt dit gemakkelijk uit in daadwerkelijk anti-semitisme, waarin de Joden het licht in de ogen niet wordt gegund.

Er is vanuit de Schrift, de geschiedenis, en het internationale recht alle reden om krachtig op te blijven komen tegen antisemitisme en voor het recht van de Joden op een eigen staat.