Onbegrijpelijk bezuiniging op defensie

Met dank overgenomen van A. (Arie) Slob i, gepubliceerd op zaterdag 9 april 2011.

Iedereen weet dat we moeten bezuinigen. Ook dat het om forse bedragen gaat en dat de te maken keuzen pijnlijk zullen zijn. Maar dan komt het er wel op aan. Waar bezuinig je op? Waar slaan de bezuinigingen neer? En ook, wat heb je de kiezer beloofd in je verkiezingsprogramma met de daarbij behorende financiële onderbouwing. In dat opzicht is de miljard euro bezuiniging op defensie waar het kabinet afgelopen vrijdag meegekomen is onbegrijpelijk.

Zowel CDA als VVD hebben vorig jaar in aanloop naar de verkiezingen aangegeven dat er niet op defensie bezuinigd mocht worden. De VVD schrijft letterlijk in haar verkiezingsprogramma dat 'de dalende lijn in de defensiebegroting een halt moet worden toegeroepen'. Er moest zelfs geinvesteerd worden in Defensie (120 miljoen euro). Maxime Verhagen (CDA) noemde vorig jaar bezuinigen op defensie nog 'kortzichtig' en hij zei dat het niet met minder kon. Uit de financiële paragraaf van het verkiezingsprogramma bleek dat er desondanks toch 500 mln euro bezuinigd moest worden. Dat is nu dus nog eens keer verdubbeld. De PVV is nog in die zin consequent dat deze partij al een bezuiniging van 1,1 miljard euro had aangekondigd. Maar dan wel op de JSF en internationale interventies en dat geld zou naar de politie (nationale veiligheid) moeten. We weten dat daar ook niets van is terechtgekomen.

Ik blijf het bizar vinden dat het meest 'rechtse' kabinet ooit nu op defensie bezuinigd als ware het het meest 'linkse' kabinet ooit. Dit bezuinigingsbedrag komt dicht in de buurt van de programma's van GroenLinks en de PvdA. Alleen de SP wilde nog veel verder gaan (2,4 miljard euro). Zowel MP Rutte als minister Hillen staan nu vol overgave de gemaakte keuzen van dit kabinet te verdedigen. Echt geloofwaardig kan ik het echter niet vinden. Vorig jaar lag er nog een prachtige strategische visie voor defensie. Daar had minister van Middelkoop hard aan gewerkt. Iedereen was er blij mee. Hiermee kon defensie de toekomst in. Heb de indruk dat er nu op hoofdlijnen een grote streep doorheen gezet is.

Maar goed, er moet toch bezuinigd worden? Zeker. Maar dat moet wel op een verantwoorde manier gebeuren. Het kabinet weigert nu bijvoorbeeld de woningmarkt te hervormen en daarbij ook eens kritisch naar de hypotheekrenteaftrek (hra) te kijken. Daar gaan jaarlijks miljarden aan overheidsgeld in om. Terecht heeft Hans Hoogervorst deze week weer gewezen op een aantal perverse prikkels die in het huidige systeem zitten. Maar het kabinet is van mening dat er niets mag veranderen. Dat zou schadelijk zijn voor de woningmarkt. Dat is echt de vraag. Deze week werd bekend dat het nog steeds slecht met de woningmarkt gaat. Ondanks dus de harde toezegging van dit kabinet dat men niet aan de hra wil komen. Heb afgelopen maandag met een groot aantal deskundigen over de hra gesproken. Hoewel een aantal belanghebbenden (m.n. hypotheekverstrekkers) huiverig staan tegenover ingrepen, constateer ik dat toch breder het besef leeft dat we er niet aan ontkomen iets te doen.

Dat zal ook voor ons pensioenstelsel gelden. Het wachten is nog steeds op een pensioenakkoord tussen de sociale partners. Deze week heeft de FNV om twee weken timeout gevraagd. Een bewijs dat het bij dit onderwerp intern bij de FNV crisis is. Het kabinet zal hier waarschijnlijk zelf moeten doorpakken. Nu wreekt zich weer het feit dat in het coalitieakkoord een compromis is gesloten over de verhoging van de AOW-leeftijd. De AOW-leeftijd gaat als het aan het kabinet ligt pas in 2020 naar 66 jaar. CDA en VVD hadden verder willen gaan (er ligt al een wetsvoorstel van het vorige kabinet dat uitgaat van verhoging naar 67 jaar), maar moesten pas op de plaats maken vanwege de PVV die eigenlijk helemaal geen AOW-leeftijdverhoging wilde. De stoerheid die men nu bij defensie laat zien, past men dus niet toe bij dit soort cruciale onderwerpen. Het doet wat mij betreft afbreuk aan de daadkracht die dit kabinet probeert uit te stralen.

Wat heb ik deze week allemaal in de Tweede Kamer gedaan? In ieder geval veel gesprekken gevoerd (vooral over pensioenen en de hra), ben bij het zgn Twente diner geweest (presentatie van bedrijfsleven Twente gecombineerd met een heerlijk diner), heb de Groen van Prinstererlezing van Egbert Schuurman bijgewoond (prachtig verhaal, terug te lezen op site ChristenUnie) en ben op werkbezoek geweest in Amsterdamse haven (waterpolitie) en bij een brandlaboratorium in Rijswijk. Opnieuw een week vol afwisseling. Nu ga ik een uurtje in de zon in de tuin zitten. Ik wens de lezers van mijn weblog alle goeds toe. Tot volgende week.