VVD wil algehele meldplicht oudermishandeling

Met dank overgenomen van T. (Tamara) van Ark i, gepubliceerd op donderdag 31 maart 2011.

Zwaardere straffen voor geweld tegen ouderen

De VVD wil dat er een algehele meldplicht komt voor oudermishandeling. Medewerkers van thuiszorg en van zorginstellingen moeten verplicht worden melding te maken van vermoedens van mishandeling, verwaarlozing en geweld tegen ouderen door wie dan ook. De meldplicht moet de pakkans verhogen en ouderen betere bescherming bieden. Ook moeten de straffen voor geweld tegen ouderen worden verhoogd. Het kabinetsplan om schuilplekken voor hulpbehoevende ouderen in te richten is wat de VVD betreft een misplaatst signaal.

VVD-Tweede Kamerlid Tamara Venrooy: “Dit is de wereld op zijn kop. Je moet niet het slachtoffer uit zijn of haar vertrouwde omgeving halen, maar de dader pakken. Iedere medewerker van een verzorgingstehuis kan je vertellen dat verplaatsing voor ouderen een zeer traumatische ervaring kan zijn. Dus geen schuiladressen voor slachtoffers, maar zero tolerance voor daders. Daarom wil de VVD dat geweld tegen ouderen extra zwaar wordt bestraft. Daar hoort ook een meldplicht bij.”

“De meldplicht oudermishandeling moet niet alleen gelden voor geweld door professionals, zoals staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid voorstelt. Professionals zouden ook verplicht moeten worden om melding te maken van geweld door mantelzorgers, familieleden en kennissen van ouderen. Het overgrote deel van de gevallen van oudermishandeling vindt immers in huiselijke kring plaats. Helaas wil de staatssecretaris daar niet aan. Net als bij de door de VVD voorgestelde algehele meldplicht voor kindermishandeling, houdt de staatssecretaris de boot af. We hebben een meldcode voor kindermishandeling, maar geen meldplicht. Dat werkt niet - er is geen enkele vooruitgang en de slachtoffers zijn de dupe.”

Jaarlijks wordt naar schatting 1 op de 20 ouderen het slachtoffer van geweld door familieleden, kennissen of zorgpersoneel. De VVD wil dat de meldplicht gaat gelden voor verplegers van thuiszorg die geregeld bij hulpbehoevende ouderen over de vloer komen en voor medewerkers van zorginstellingen.

Eerder pleitte de VVD al voor het zwaarder bestraffen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Geweld tegen bijvoorbeeld ouderen, kinderen of gehandicapten moet drie keer zo zwaar worden gestraft als ‘regulier’ geweld. De VVD wil dit opnemen in het wetboek strafrecht.