Hoera! Het is weer lente.

Met dank overgenomen van A. (Arie) Slob i, gepubliceerd op zaterdag 26 maart 2011.

Ik kan altijd heel erg genieten van het voorjaar. Dit is dus helemaal mijn tijd. Deze week was het heerlijk weer. En de lente is begonnen. Hoera! Ondertussen moet er nog wel gewerkt worden. Het is een onrustige tijd. Met name de situatie in Libië vraagt veel aandacht. Maar ook de ontwikkelingen in Europa.

Dat laatste onderwerp behoort als het om de financiële kant van Europa gaat tot mijn portefeuille. Deze week was het grote debat ter voorbereiding op de EU-top van dit weekend. Ik heb namens de ChristenUnie aan dat debat deelgenomen. Interessant om te zien hoe de verschillende fracties hun posities innemen, maar ook om de regering voorzichtig in dat politieke krachtenveld te zien opereren. Het valt niet mee voor deze minderheidsregering. Ik heb namens de ChristenUnie weer duidelijk onze positie gemarkeert: geen moeite met samenwerking op monetair gebied, maar wel met de verdere overdracht van nationale bevoegdheden. Ook hebben we een voorbehoud gemaakt bij het pakket dat er nu ligt. Definitieve instemming kan pas als alles bekend is. Dus ook de invulling van het tijdelijk noodfonds dat in Europa om politieke redenen (lees: Duitsland en Finland hebben snel verkiezingen) tot 1 juni is uitgesteld.

Uiteindelijk heb ik op bovengenoemde onderwerpen moties ingediend die beiden zijn aangenomen. De moties zijn op http://www.christenunie.nl terug te vinden. Mochten lezers van weblog nog vragen of opmerkingen hierover hebben, dan zie ik die graag via a.slob@tweedekamer tegemnoet.

De debatten over Libië worden bij ons door Joel Voordewind gevoerd. Dat doet hij goed. Uiteraard volg ik de ontwikkelingen wel. Heb de indruk dat iemand als minister Hillen wel steeds meer klem komt te zitten. Komende week zullen we opnieuw in de Tweede Kamer debatteren over Libië. Over een nieuwe artikel 100-brief én over de helicopter-affaire. Met name het laatste debat zal wel eens heftig kunnen worden. We zullen het zien.

Naast het grote EU-debat heb ik deze week ook nog een debat over de visserij gehad. Een mooie gelegenheid om het Tienpuntenplan voor Noordzeevisserij van de ChristenUnie nog eens onder de aandacht van de staatssecretaris te brengen. Ook heb ik een debat gehad over de binnenvaart. Tijdens dat debat heb ik o.a. een motie ingediend om getroffen binnenvaartschippers van de stremming bij de Lorelei alsnog de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de zgn. werktijdverkortingsregeling.

Ik had al eerder aandacht gevraagd voor een soort compensatieregeling. Deze stremming kun je namelijk niet onder een normaal bedrijfsrisico laten vallen. Minister Kamp wilde er enkele weken geleden nog niet van weten. Inmiddels heeft hij een aantal schippers wel compensatie gegeven. Nu hadden nog niet alle schippers zich voor deze regeling aangemeld omdat ze niet wisten dat er nu wel ruimte bij de regering was ontstaan. Ik heb gevraagd hen alsnog ook onder deze regeling te laten vallen. Heb goede hoop dat de Tweede Kamer dit pleidooi in meerderheid zal steunen.

Vrijdag ben ik als 'eregast' aanwezig geweest bij een bijeenkomst van OV9292 in Nieuwegein. Enkele maanden geleden ben ik met vijf andere mensen uitgeroepen tot OV-positivio van het jaar 2010. Gisteren hebben we tijdens de bijeenkomst in Nieuwegein een debat gehad over de vraag hoe we het openbaar vervoer in Nederland verder kunnen stimuleren. Ik heb onder meer aangegeven dat een goed aanbod (met dus voldoende frequenties) erg belangrijk is. Ook moet er veel meer vanuit de reiziger gedacht worden. Weg dus met het woud van OV-chip paaltjes (iedere vervoerder heeft nu zijn eigen paaltje) en zorg ervoor dat er één informatieloket is en ook één regeling voor compensatie bij vertragingen. Er is echt nog een wereld te winnen om de harten van burgers voor het openbaar vervoer te winnen. Leuk om daar met elkaar in zo'n setting over te spreken.

Deze week in verschillende kranten aandacht voor de positie van de ChristenUnie. Begrijpelijk. We maken even een wat moeilijkere tijd door en dat zet monden en pennen in beweging. Ik heb daar geen moeite mee als de inbreng maar positief opbouwend wordt gebracht. Dat is gelukkig meestal ook het geval. Dan kun je er met elkaar uiteindelijk alleen maar beter van worden. Als fractie werken we overigens in goede harmonie met elkaar samen. De sfeer in de fractie is goed. Ik geniet er iedere week weer van om met dit hechte en enthousaste team van mensen te mogen werken. Dat lijkt me een mooie zin om mijn weblog van deze week mee te beeindigen. Ga nog even van de weekwisseling genieten.