32679 - Open standaarden en openscourcesoftware bij de rijksoverheid - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 31 mei 2020
kalender

32679 nl - ongeclassificeerd
Open standaarden en openscourcesoftware bij de rijksoverheid

1.

Volledige titel

Open standaarden en openscourcesoftware bij de rijksoverheid

2.

Documenten

(14 stuks)

2 15 maart 2011, brief, nr. 1     KST326791
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding rapport Open standaarden en opensourcesoftware bij de Rijksoverheid - Open standaarden en opensourcesoftware bij de Rijksoverheid
 
2 15 maart 2011, rapport Algemene Rekenkamer, nr. 2     KST326792
Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport Open standaarden en opensourcesoftware bij de Rijksoverheid - Open standaarden en opensourcesoftware bij de Rijksoverheid
 
2 27 april 2011, brief, nr. 3     KST326793
Brief regering; Uitstel beantwoording vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer - Open standaarden en opensourcesoftware bij de Rijksoverheid
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.