Alzheimerpatienten steeds vaker opgelicht

Met dank overgenomen van T. (Tamara) van Ark i, gepubliceerd op woensdag 9 maart 2011.

Samen met Ard van der Steur heb ik vragen gesteld over Alzheimerpatienten en oplichting

Vragen van de leden Van der Steur en Venrooy- Van Ark (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid & Justitie en de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de uitzending ‘Alzheimerpatiënten steeds vaker opgelicht’ in Uitgesproken EO 8 maart 2011 (9 maart 2011)

 • 1. 
  Bent u bekend met de uitzending van de EO dat Alzheimerpatiënten steeds vaker worden opgelicht?
 • 2. 
  Herkent u deze problematiek? En zo ja, kunt u aangeven om hoeveel gevallen het jaarlijks gaat?
 • 3. 
  Om wat voor (strafbare) feiten gaat het in deze zaken?
 • 4. 
  Bent u van mening dat een notaris altijd moet (kunnen) uitzoeken of er een bewindvoerder is?
 • 5. 
  Herkent u zich in de conclusie van de directeur van de Stichting Alzheimer Nederland (mevrouw G. Broekema) dat er een openbaar bewindvoerderregister moet worden ingesteld?
 • 6. 
  Vindt u dat een notaris een bewindvoerder altijd moet informeren/raadplegen in dit soort gevallen?
 • 7. 
  Bent u voornemens maatregelen te nemen om dit soort gevallen van oplichting (van mensen die een bewindvoerder hebben, waaronder ook met name ouderen) te voorkomen?