Vragen SP over mosquito's op een onderwijsinstelling in Groningen (2070821550) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 20 januari 2019
kalender

2070821550

Vragen van de leden Langkamp en Leijten (beiden SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over

mosquito's op een onderwijsinstelling in Groningen.

(Ingezonden 30 mei 2008)

1 Wat is uw oordeel over het bericht dat de Academie voor Sociale Studies van de Hanze Hogeschool Groningen een mosquito heeft opgehangen tegen overlast van rokende studenten voor de deuren van het gebouw? (noot 1)

2 Deelt u de mening dat een mosquito een generiek middel is, dat geen onderscheid maakt tussen rokende en niet rokende studenten? Zo ja, wat is uw oordeel over de inzet van dit generieke middel voor ťťn groep van de studenten (te weten de rokende)? Zo neen, waarom niet?

3 Deelt u de mening dat alle studenten worden benadeeld door het plaatsen van de mosquito? Zo ja, wat gaat u ondernemen om de Hanze Hogeschool te laten weten dat de studenten benadeeld worden? Zo neen, bent u van mening dat het schoolplein geen ruimte is om te verblijven?

4 Wat is uw oordeel over de opmerkingen van studenten dat zij

zich niet welkom voelen op de hogeschool? Bent u van mening dat de toegankelijkheid van het onderwijs gewaarborgd is met de toepassing van de mosquito? Zo ja, hoe rijmt u de claim van de producent van de mosquito, dat dit het meest effectieve middel is om jongeren weg te krijgen, met toegankelijkheid van een onderwijsinstelling? Kunt dat uitleggen? Zo neen, wat is de consequentie voor andere onderwijsinstellingen die mogelijk een mosquito willen ophangen of al hebben hangen?

5 Deelt u de analyse dat het ophangen van een mosquito te allen tijde onmogelijk zou moeten zijn op een onderwijsinstelling? Zo ja, gaat u hier maatregelen toe treffen? Zo neen, waarom niet?

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van de leden Langkamp en Leijten (beiden SP), ingezonden 9 mei 2008 (vraagnummer 2070819890). (noot 1) De Telegraaf, 24 mei 2008, ęStudenten gek

van pieptoon tegen rokers; Massaal geklaag over oor- en hoofdpijnĽ.