VVD: Zwaardere straffen voor geweld tegen ouderen, kinderen, gehandicapten

Met dank overgenomen van T. (Tamara) van Ark i, gepubliceerd op dinsdag 1 maart 2011.

De VVD wil dat geweld in afhankelijkheidsrelaties zwaarder wordt gestraft. Geweld tegen bijvoorbeeld ouderen, kinderen of gehandicapten zou drie keer zo zwaar moeten worden gestraft als ‘regulier’ geweld. De VVD wil dit opnemen in het wetboek strafrecht.

Één op de twintig ouderen boven de 65 jaar wordt herhaaldelijk mishandeld. VVD-Tweede Kamerlid Tamara Venrooy: “Dat is onmenselijk en onacceptabel. Deze mensen kunnen zich op geen enkele wijze verweren. De VVD kiest de kant van het slachtoffer. Wie extra kwetsbare mensen mishandelt, verdient extra zware straf. Daarom willen we dat er een drie keer hogere straf gaat gelden bij dit soort walgelijk geweld. Net als bij geweld tegen politieagenten en ambulancepersoneel. Daarbij gaat het niet alleen om fysiek geweld, maar ook om verwaarlozing, psychische mishandeling en financiële uitbuiting.”

De staatssecretaris van VWS werkt nu aan een actieplan Stop Ouderenmishandeling. Venrooy: “Dat is goed, maar wij willen het breder trekken. De focus in de plannen ligt nu op instellingen, terwijl de VVD wil kijken naar alle afhankelijkheidsrelaties waarin mensen opzettelijk worden mishandeld. Dus ook in huiselijke kring. Ik wil dan ook dat deze voorstellen onderdeel worden van het aangekondigde plan ouderenmishandeling.”