Mensen met arbeidsbeperking niet uitsluiten

Met dank overgenomen van M.J. (Job) Cohen i, gepubliceerd op maandag 28 februari 2011, 12:32.

Ook in tijden van bezuinigingen mogen in een beschaafd land mensen met eenarbeidsbeperking niet worden uitgesloten en veroordeeld tot een leven inarmoede. Dat vindt niet alleen de PvdA, maar ook de SP, GroenLinks enChristenUnie, vakbonden, maatschappelijke organisaties en vele bekendeNederlanders. Want armoede werkt niet.Het is daarom niet aanvaardbaar als de kosten van de crisis neergelegd wordenbij mensen met een arbeidsbeperking. Dat staat in het manifest 'armoede werktniet'.Klikhier voor het manifest en de lijst met ondertekenaars. De PvdA pleit vooréén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, maar wel met vergroting vankans op werk en zonder verlaging van de uitkering.Ons volledige plan leesje hier.

Bekijk hier de originele post