Betaalbaar wonen voor iedereen

Met dank overgenomen van M.J. (Job) Cohen i, gepubliceerd op zaterdag 26 februari 2011, 16:03.

De PvdA presenteert vandaag het manifest‘Betaalbaar wonen vooriedereen’ (pdf). Want juist nu zijn structurele maatregelen nodig ombetaalbare nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te renoveren. Dat isniet alleen goed voor starters en mensen met een gewoon inkomen die nu geen huiskunnen vinden, dat is ook goed voor de bouw met veel te veel werklozebouwvakkers.

Bekijk hier de originele post