D66, VVD: Beter pensioen voor zelfstandigen

Met dank overgenomen van F. (Fatma) Koşer Kaya i, gepubliceerd op vrijdag 18 februari 2011, column.

Het moet voor zzp’ers makkelijker worden om een pensioen op te bouwen. De pensioenpremies van zelfstandigen zonder personeel moeten langer fiscaal aftrekbaar zijn als zij aangesloten blijven bij het pensioenfonds van hun oud-werkgever. VVD en D66 willen dat staatssecretaris Frans Weekers van Financiën de mogelijkheid daartoe verlengt van 3 naar 10 jaar. Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming (VVD): “ZZP mag niet komen te staan voor Zelfstandige Zonder Pensioen.”

“Op dit moment biedt de pensioenwet ex-werknemers de mogelijkheid om maximaal 10 jaar vrijwillig deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds van hun oude werkgever. Dit klinkt mooi op papier, maar de praktijk is weerbarstiger. De regeling is daarmee een wassen neus. Omdat startende zzp’ers zelf het werkgeversdeel van de pensioenpremie moeten gaan betalen, lopen ze aan tegen een verdrievoudiging van de premie. Dat tikt al behoorlijk aan.”

Fatma Koser Kaya (D66) “Ik zie niet in waarom je de pensioenpremies van zzp’ers anders zou behandelen dan die van gewone werknemers. Dat is niet eerlijk. Want het werknemersdeel van die premie is voor zzp’ers, anders dan bij gewone werknemers, slechts 3 jaar aftrekbaar! Daarna wordt de toch al dure pensioenregeling onbetaalbaar, omdat het belastingvoordeel wegvalt. Steeds meer mensen verlaten de gebaande CAO-paden. Daarom moeten we de regels aanpassen. Die zijn er immers voor mensen, en niet andersom.”

Dezentjé Hamming: “Door de fiscale aftrekmogelijkheid van de pensioenpremie te verruimen, geven we zzp'ers ademruimte om eerst financieel goed op gang te komen met de eigen zaak. Dan hebben ze genoeg tijd om een oplossing te regelen voor de resterende periode van pensioenopbouw. Dit moet en kan wat ons betreft heel snel geregeld worden. Liever vandaag dan morgen.“

Nederland telt ongeveer 675.000 zzp'ers en dat aantal is groeiende. Bijna de helft van hen is 45 jaar of ouder. Uit onderzoek van de Sociaal-Economische Raad blijkt dat hun pensioenopbouw vaak onvoldoende is. Zo’n 50% doet daar helemaal niets aan. Koser Kaya: “Het groeiende aantal zzp’ers is goed nieuws voor de Nederlandse economie en voor de werkgelegenheid. We moeten hen koesteren in plaats van hen te laten vervallen in pensioenarmoede.”