Brief regering; Reactie op het visiedocument toekomst van de glastuinbouw en over importcontroles op hoog risico producten - Glastuinbouw

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 32627 - (Glas)tuinbouw.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Glastuinbouw; Brief regering; Reactie op het visiedocument toekomst van de glastuinbouw en over importcontroles op hoog risico producten
Document­datum 07-02-2011
Publicatie­datum 07-02-2011
Nummer KST326271
Kenmerk 32627, nr. 1
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 627

Glastuinbouw

Nr. 1

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 februari 2011

De commissie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft mij verzocht te reageren op het visiedocument toekomst van de glastuinbouw en over importcontroles op hoog risico producten (2010Z18217/ 2010D48962).

Maandag 10 januari 2011 heb ik het manifest «De consument centraal» in ontvangst genomen. Na de slechte prijsvorming van glasgroenten in het jaar 2009 hebben tien partijen in de groenten- en fruitketen (telers, telersverenigingen en handelaren) de handen ineen geslagen en dit manifest opgesteld. Op basis van een interne en externe analyse hebben deze tien partijen drie bouwstenen genoemd ter versterking van de afzet, namelijk:

  • 1. 
    opvoeren van de consolidatie; samen groter worden/wederzijdse participaties;
  • 2. 
    versterken en professionaliseren van de ketensamenwerking;
  • 3. 
    ontwikkelen en vermarkten van meer onderscheidende producten en concepten.

Deze bouwstenen zijn verder uitgewerkt in tien actiepunten en het initiatief voor de uitwerking van die actiepunten is bij de groenten- en fruitketen belegd. Ik ben verheugd dat de keten zelf het initiatief hiervoor neemt omdat de afzet primair ook door de keten moet worden opgepakt. Waar mogelijk, nodig en gewenst zal ik de uitwerking van het manifest aanmoedigen. Het manifest kan in mijn ogen ook dienen als één van de bouwstenen voor het topgebied tuinbouw en uitgangsmateriaal.

Wat betreft de importcontroles kan ik u melden dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport u hier per seperate brief over zal berichten.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.