05 februari 2011

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op zaterdag 5 februari 2011.

Deze week debat gevoerd met staatssecretaris Bleker over dierhouderij. Het vervolg dus op het schriftelijk overleg waar ik twee weken geleden over schreef. Kan je verklappen: voor dieren heeft het nieuwe kabinet nog helemaal niets gedaan. En dat met de PVV aan boord!

We beginnen zo zoetjes aan natuurlijk wel te wennen aan de twee gezichten van Henk Bleker. Stoere, ferme taal aan de ene kant (richting media en publiek), slap of geen beleid aan de andere (zijn daadwerkelijke acties). De paardensector, die allang maatregelen had moeten treffen voor het dierenwelzijn, krijgt nog een keer uitstel, de beloofde regelgeving voor circusdieren komt er niet en het uitgebreide rapport over de aantasting van het welzijn van gezelschapsdieren gaat hij eerst bespreken met de dierenwinkelbranche voordat hij besluit of hij er eventueel iets mee gaat doen of niet. Malafide fokkers blijven voorlopig nog onbestraft, impulsaankopen van dieren worden niet aangepakt en opvangcentra, asiels en dierenambulances mogen zelf uitzoeken hoe zij het redden met de zorg voor die vele dieren die daar de dupe van worden.

Wij laten het er niet bij zitten en zullen een heel aantal moties indienen naar aanleiding van dit overleg. Wordt opnieuw vervolgd dus!

Ook de grote grazers in de Oostvaardersplassen hoeven niet op verbetering van hun leefomstandigheden te rekenen, zo bleek gisteren. Bleker liet weten de Hollandse Hout, het bosgebied dat tegen de Oostvaardersplassen aanligt, niet open te stellen voor de dieren. Ook de realisatie van de Oostvaarderswissel, die het gebied zou verbinden met het Horsterwold (en op termijn met de Veluwe), is van de baan. Allemaal dwars tegen het advies van de commissie Gabor in, die duidelijk heeft gesteld dat de dieren meer beschutting en meer ruimte nodig hebben. 

Het erge is: die aanbeveling voor meer ruimte en beschutting dateert al uit 2006. Ook toen was al duidelijk dat dieren moeten kunnen schuilen voor de elementen om goed de winter door te kunnen komen. PVV, VVD en CDA hebben verhinderd dat dat advies werd opgevolgd. We weten allemaal hoe het de grazers vervolgens is vergaan. Ik vind het werkelijk ongelofelijk dat nu hetzelfde dreigt te gaan gebeuren.

Reden genoeg voor actie dus. Samen met PINK!, onze provinciale lijsttrekker en werkgroep in Flevoland heb ik Bleker vandaag opgeroepen het bos te openen voor de dieren in de Oostvaardersplassen. De Hollandse Hout is voor de grazers!

Vroege Vogels deed verslag van de actie, dat je hier terug kunt luisteren. Volgende week kritische vragen aan Bleker!