32612 - Wet prejudiciŽle vragen aan de Hoge Raad - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 21 november 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 4†februari†2011 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten†i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie aan te passen in verband met de invoering van mogelijkheid tot het stellen van prejudiciŽle vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de invoering van de mogelijkheid tot het stellen van prejudiciŽle vragen aan de civiele kamer van de Hoge Raad (Wet prejudiciŽle vragen aan de Hoge Raad)

 

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

4.

Documenten

(40 stuks)

2 4†februari†2011, Koninklijke boodschap, nr. 1     KST326121
Koninklijke boodschap
 
2 4†februari†2011, voorstel van wet, nr. 2     KST326122
Voorstel van wet
 
V 4†februari†2011, 32612     BLG98459
Opmerkingen van de VCCA i.o. naar aanleiding van het voorontwerp prejudiciŽle vragen (bijlage bij 32612,nr.3) -
 
V 4†februari†2011, 32612     BLG98462
Advies NARIM (bijlage bij 32612,nr.3) -
 
V 4†februari†2011, 32612     BLG98464
Advies NVvR (bijlage bij 32612,nr.3) -
 
V 4†februari†2011, 32612     BLG98461
Advies Hoge Raad der Nederlanden (bijlage bij 32612,nr.3) -
 
V 4†februari†2011, 32612     BLG98465
Opmerkingen van de Stichting Afwikkeling Massaschade (SAM) i.o. naar aanleiding van het voorontwerp prejudiciŽle vragen (bijlage bij 32612,nr.3) -
 
2 4†februari†2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST326123
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.