Tweede Kamer weer van start gegaan

Met dank overgenomen van ChristenUnie (CU) i, gepubliceerd op zaterdag 15 januari 2011, 15:49.

Deze week heeft de Tweede Kamer het vergaderen weer opgepakt. Dat mocht ook wel na drie weken kerstreces. Van die drie weken heb ik een deel vakantie gehad en een deel gewerkt. Zo heb ik een aantal werkbezoeken afgelegd, achterstallige post weggewerkt en ook wat bijgelezen. Maar uiteraard ook heerlijk kerst en oud- en nieuw met mijn gezin gevierd. Ook wat bij kunnen slapen na toch hectische maanden. Fris en fruitig gaan we nu in het nieuwe jaar weer aan het werk. De eerste maanden zijn direct spannend vanwege de aanloop naar de Statenverkiezingen van 2 maart a.s. Daarvoor vult mijn agenda zich nu ook al snel. Maar ook in de Tweede Kamer zelf is nog genoeg te doen.

Deze week voor een deel weer met het onderwerp spoor bezig geweest. Dat vraagt (terecht) veel aandacht. Met mijn overenthousiaste en zeer gekwalificeerde medewerker Frank Visser ben ik bezig het witboekns verder af te ronden. In het kerstreces heb ik rezigers gevraagd hun ervaringen en opvattingen over het spoor en winterweer door te geven. Daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. We zijn nu alle reacties aan het analyseren en komen de komende week met een analyse. Volgende week zal er ook een vijf uur durende hoorzitting plaatsvinden. Ook dat hebben we nu zo goed als voorbereid.

Verder deze week nog moties ingediend om het besluit capaciteitsverdeling spoor verder op reizigersmaat aan te passen. Ondermeer door voor te stellen zowel in als buiten de Randstad reizigerstreinen altijd voor te laten gaan als er capaciteitsproblemen ontstaan. Ben bang dat ze het niet gaan redden. De minister vond het allemaal te vroeg ('er waren nu nog geen problemen') en de meeste andere fracties hielden zich stil. Blijf het argument van de minister vreemd vinden. Dit soort regelingen zijn juist bedoeld om heldere kaders te hebben voor het moment dat er problemen ontstaan. Juist deze minister vertelt overal dat ze het woord reiziger met een hoofdletter R wil schrijven. Doorpakken dus. Dinsdag is de stemming. Misschien valt het allemaal nog mee.

Ook bezig geweest met de visserij deze week. Vandaag was ik uitgenodigd om aanwezig te zijn op een grote bijeenkomst van het Visserij Innovatie Platform in Rotterdam. Hier werd de laatste stand van zaken in de visserijsector gepresenteerd. Er gebeurt veel in deze sector. Zo is verduurzaming (je kunt ook zeggen: verantwoord vissen) geen vies woord meer. Er heeft veel innovatie plaatsgevonden in de afgelopen jaren. Er gloort nu ook weer wat licht aan de horizon. Nu wel doorpakken. Dat betekent ook dat de rijksoverheid een visie moet hebben waar het naar toe moet en wat er van de sector verwacht wordt.

Op dat punt is het nog te stil. Staatssecretaris Bleker had in november om wat inwerktijd gevraagd. Heb de indruk dat hij nu ook achter zijn bureau blijft zitten. Hij was in ieder geval (hoewel uitgenodigd) niet bij deze bijeenkomst en had eerder deze week ook al een bijeenkomst van Productschap Vis moeten afzeggen. Dat laatste kwam overigens door een debat over de Q-koorts. Uiteraard nemen dan ambtenaren waar, maar zou goed zijn als Bleker zich ook wat andrukkelijker liet zien. Mogelijk komt dat nog. Heb in ieder geval gehoord dat er hard gewerkt wordt aan een (op mijn verzoek toegezegde ) visie van het kabinet op de ontwikkelingen in de visserij. Ik ben benieuwd. Als ChristenUnie zullen we één deze dagen ook met een document komen.

In de Tweede Kamer deze week onder meer debatten over de brand bij Moerdijk en het onderwijs. Esmé Wiegman heeft voorgesteld om voor de zwaar getroffen boeren en tuinders in Moerdijk e.o. een noodfonds in te stellen. heb begrepen dat staatssecretaris Atsma wat afhoudend heeft gereageerd. Had eigenlijk iets anders verwacht van deze oud-landbouw woordvoerder. We zullen zien of de CDA-fractie de ingediende motie wel zal steunen. Ook dat weten we dinsdag a.s. Het onderwijsdebat ging over de samenwerkingsschool. Bedoeld voor situaties in plattelandsgebieden waar bijzonder en openbaar onderwijs niet zelfstandig kunnen voortbestaan. D66 wilde dat direct maar helemaal open gooien. Gelukkig heeft de Tweede Kamer daar een stokje voor gestoken.

Deze week in de fractie uitgebreid gesproken over de brief van het kabinet om een trainingsmissie naar Afghanistan te sturen. Er waren bij mij en de andere Kamerleden nog heel veel vragen. In de komende weken zullen deze vragen aan het kabinet worden voorgelegd. Ook zal er nog een hoorzitting komen en hebben we als ChristenUnie ook intern overleg. Zorgvuldige behandeling staat wat ons betreft voorop. Dus zijn er ook nog geen conclusies getrokken. Dat doen we pas aan het eind. Ieder Kamerlid zal dan zijn of haar mind moeten opmaken. Weet nu nog niet waar dat uiteindelijk toe zal leiden.