Laatste vergaderweek van het jaar 2010

Met dank overgenomen van ChristenUnie (CU) i, gepubliceerd op zaterdag 18 december 2010, 17:21.

De laatste vergaderweek van het kalenderjaar 2010 zit er weer op. Het was nog even buffelen aan het eind van een lang en heftig politiek jaar. Maar we zijn er doorgekomen. Voor de ChristenUnie was het nog een mooie week. Als fractie wisten we een aantal mooie punten binnen te halen (o.a. geld voor uitstapprogramma's voor prostituees en reintegratie van ex-gedetineerden, uitspraken van de Tweede Kamer over de Valleilijn, spoor Enschede-Gronau, geld voor instandhouding hulplijn 1-1-3 voor mensen met zelfdodingsneigingen enz enz). In totaal werdem er 12 ChristenUnie-moties en 3 amendementen aangenomen. Ook organiseerde de ChristenUnie deze week een goed bezocht rondetafelgesprek over antisemitisme. Zo werd het nog een uiterst productief weekje. Fijn om het jaar mee af te ronden.

Het is een turbulent jaar geweest. Dat realiseerde ik me weer toen ik vanmorgen met Guusje ter Horst en Gerda Verburg, twee voormalige ministers van het kabinet Balkenende IV, te gast was bij het radioprogramma Tros Kamerbreed. We hadden tijd te kort om het hele jaar door te nemen. Mij werd gevraagd welk moment de meeste indruk op me heeft gemaakt. Ik heb de nacht van de val van het kabinet genoemd. Dat zal me nog lang bij blijven. En niet alleen mij.

Wat heeft het uitstappen van de PvdA uit het kabinet veel gevolgen gehad. Niet alleen voor hen zelf. Het hele politieke landschap is veranderd. Ook zijn er inmiddels een groot aantal politici van het toneel verdwenen. Waaronder afgelopen vrijdag Femke Halsema. Het moment van haar vertrek was voor mij verrassend. Dat ze een keer zou vertrekken zat erin, maar iedereen dacht dat ze eerst de statenverkiezingen zou afwachten. Dat heeft ze niet gedaan. Aan Jolande Sap nu de zware taak haar op te volgen als fractievoorzitter. Ik wens haar bij het invulling geven aan die verantwoordelijke taak veel sterkte toe.

Mijn positie is in het afgelopen jaar ook ingrijpend veranderd. It's all in the game, zoals de Engelsen zo fraai kunnen zeggen. Ik heb inmiddels mijn draai redelijk gevonden. Kan me goed uitleven in de portefeuilles infrastructuur en milieu, financien en visserij. Deze week nog met alle drie de portefeuilles bezig geweest. Een groot overleg afgelopen maandag over het waterbeleid (natte infrastructuur), het debat over de najaarsnota, een besloten overleg over de situatie in de eurozone en een voortgezet algemeen overleg over de visserij (met daaruit voortvloeiend een aangenomen motie over visserijquota). Stuk voor stuk boeiende thema's.

Ik ga het kerstreces gebruiken om alles eens rustig op een rijtje te zetten. Daar zijn dit soort weken zeer geschikt voor. Momenten van reflectie. Terugkijken en ook vooruitkijken. Ik wens al de lezers van mijn weblog fijne feestdagen toe en een goede jaarwisseling. Zelf heb ik in het afgelopen jaar veel rust en houvast gevonden in de wetenschap dat God uiteindelijk regeert. Dat blijkt ook uit de komst van zijn Zoon naar deze wereld. Iets waar we met kerst in het bijzonder bij stil mogen staan. Ik wens iedereen diezelfde rust en houvast toe. Tot volgend kalenderjaar.