Een week met veel infra

Met dank overgenomen van ChristenUnie (CU) i, gepubliceerd op zaterdag 11 december 2010, 13:08.

Ik kijk terug op een week met veel infra. De hele maandag gedebatteerd over het MIRT 2011. Woensdag een overleg over de Betuweroute en de HSL. Donderdagmorgen een hoorzitting over de mogelijke aanleg van een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht. En donderdagavond nog in de plenaire vergaderzaal moties ingediend over het spoor en verkeersveiligheid. Het spoorde allemaal lekker deze week.

De behandeling van het MIRT ben ik begonnen met het stellen van een punt van orde. "Gaan we hier 11 uur lang aan bezigheidstherapie doen of is er sprake van een open en serieus debat', was de vraag die ik mede namens PvdA, GL, SP en D66 stelde. De vorige week in mijn weekweblog besproken motie van de coalitie (met een voorbeslag van 5 a 7 mrd euro) lag namelijk nog 'gewoon' op tafel. Dit resulteerde uiteindelijk in een schorsing van meer dan 30 minuten en na veel duwen en trekken werd de motie aangehouden en gaf 1e indiener de Rouwe aan dat hij de motie zou gaan aanpassen. Dat heeft hij uiteindelijk aan het eind van de dag ook gedaan. De lange reeks van projecten uit de motie werd als een soort wensenlijstje aan de minister meegegeven. Daar was wat mij betreft ook niets mis mee. Het onverantwoorde dictaat was echter van tafel.

Een dag later hebben ook PvdA en ChristenUnie voor de (gewijzigde) coalitiemotie gestemd. Toen was enkele minuten daarvoor ook al de motie Monach/Slob aangenomen (alleen VVD en PVV waren tegen) waarin werd uitgesproken dat ook de krimpregio's en het oosten en noorden van het land mee mochten doen in de verdeling van de toch al beperkte middelen voor infrastructuur. Op deze manier werd de inzet van het kabinet om vooral in de Randstad te investeren vanuit de Tweede Kamer aangepast. Een mooi resultaat. Het laat overigens zien dat het goed mogelijk is om vanuit de oppositie resultaten te boeken. Ik heb in dat opzicht in deze weken weinig te klagen. Er zijn meer moties van mijn hand aangenomen. Waaronder ook een motie die om een groot onderzoek vraagt naar de chaos die twee weken geleden op Utrecht Centraal was ontstaan.

Mijn portefeuille financiën vroeg deze week iets minder aandacht. Dat gaan we volgende week weer goed maken met de behandeling van de najaarsnota. Ook komt er nog een besloten briefing over de situatie in de eurozone. Daar had ik vorige week om gevraagd. Graag houden we ook vanuit de ChristenUnie de vinger aan de financiële pols. Dat is helaas in deze onzekere tijden heel erg hard nodig.

Onzekere tijden, ook voor het bedrijfsleven in Nederland. De ChristenUnie heeft daar aandacht voor. Mooi dat een voorstel van ChristenUnie en CDA om Mkb-bedrijven ook in 2011 gebruik te laten maken van de overheidsgarantie van 80 procent op hun krediet bij de bank, door de Tweede Kamer werd aangenomen. Joel Voordewind vroeg deze week aandacht voor duurzame ('eerlijke') producten in supermarkten. LTO Nederland reageerde positief op dit initiatief van de ChristenUnie. Verduurzaming van de productie op land- en tuinbouwbedrijven en maatschappelijk verantwoord ondernemen liggen volledig in lijn met de opdracht die de Nederlandse boeren en tuinders zichzelf stellen, zo stelde LTO Nederland. En Cynthia Ortega kreeg van minister Verhagen te horen dat overheden een boete moeten betalen als ze niet op tijd hun rekeningen betalen. Ook dat is in het belang van met name MKB-bedrijven, die helaas nog te vaak meemaken dat de overheid laks is in het betalen van rekeningen. Met dit strafmiddel achter de hand (volgens Europese afspraak zou dat pas over 2 jaar ingaan) zal dat naar we hopen nu minder vaak voorkomen.