03 december 2010

Met dank overgenomen van E. (Esther) Ouwehand i, gepubliceerd op vrijdag 3 december 2010.

Was samen met Rob van Oeveren (fractievoorzitter PvdD in Provinciale Staten Noord Holland) in de Bergermeerpolder vandaag. Prachtig gebied, met belangrijke natuurwaarden voor bedreigde diersoorten als de grutto. Vooral zo laten dus, en géén grootschalige, potentieel gevaarlijke gasopslag realiseren met zeer veel verstoring en overlast voor mens, dier en natuur. 

informatieve gesprekken met bewonersverenigingen, gemeente Bergen en Natuurmonumenten

Ruig grasland, véél betere plek voor weidevogels dan kortgemaaide weilanden

en dat moeten we vooral zo houden...

nog maar klein voorproefje van hoe het gebied eruit komt te zien als de gasopslag door zou gaan

het sneeuwde lekker door ;)

Begin volgend jaar zal op ons initiatief een hoorzitting worden georganiseerd over de plannen voor gasopslag onder de Bergermeerpolder. Veiligheid is in het geheel niet gegarandeerd, lokale bevolking is buiten spel gezet, het natuurgebied zal er ernstig onder lijden en er komt enorme overlast voor de omwonenden. Gasopslag? Nee dus!