Gewijzigde motie De Rouwe c.s. over een aantal projecten in het verlengde van het MIRT (ter vervanging van 32500 XII, nr. 30) - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Deze gewijzigde motie is onder nr. 57 toegevoegd aan wetsvoorstel 32500 XII - Vaststelling begroting Infrastructuur en Milieu 2011 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011; Gewijzigde motie (nader); Gew motie De Rouwe c.s. over een aantal projecten in het verlengde van het MIRT (t.v.v. 32500 XII, nr. 30)
Document­datum 08-12-2010
Publicatie­datum 08-12-2010
Nummer KST32500XII57
Kenmerk 32500 XII, nr. 57
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2010–2011

32 500 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011

Nr. 57

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 6 december 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de minister in 2011 het MIRT gaat invullen voor de periode 2020–2028;

overwegende, dat in het regeerakkoord is opgenomen dat daarbij de mainports, brainports en greenports prioriteit krijgen;

constaterende, dat ondanks de inspanningen die in het huidige MIRT worden gepleegd de nadere analyse van de regionale NMCA kan uitwijzen dat er ook buiten deze gebieden mobiliteitsknelpunten zijn;

verzoekt de regering in het kader van het verlengde MIRT in elk geval over de volgende projecten conform de spelregels van het MIRT in overleg te treden met de decentrale overheden, met als inzet en indien mogelijk te komen tot opname in het MIRT Projectenboek waarbij ook medefinanciering van de regio of voorfinanciering aan de orde kan zijn, en de Kamer hierover bij de actualisatie van het beleid te informeren: – spoorlijn Coevorden-Rheine geschikt maken voor personenvervoer; – N48 Hoogeveen-Raalte uitbreiden tot robuuste 2x2 100 km/h weg; – RegioRail fase 2 stad en regio Groningen; – ongelijkvloers maken N381 Drachten-Smilde;

– vervanging bestaande brug in de A6 door aquaduct (Scharsterbrug); – goederenspoorlijn Vlissingen-Antwerpen (VeZa); – N57/N59 op Schouwen-Duiveland-Hellegatsplein; – goederenspoor RoBel, gedeelte West-Brabant (Sloeboog, omleiding

Bergen op Zoom, omleiding Roosendaal); – aanpak N65 waaronder Vught, A2 Eindhoven-Weert, Aanpak A67; – N35 Zwolle-Wierden; – aanpak verbreding A1 tot Duitse grens; – ontbrekende schakel A15; – opwaardering N50 Emmeloord – Hattemerbroek tot A50;

– N23 fase 2: kortsluiting Baai van Van Eesteren, en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe Aptroot De Mos

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.