Verantwoording

Met dank overgenomen van ChristenUnie (CU) i, gepubliceerd op zaterdag 27 november 2010, 15:06.

Mijn weekweblog schrijf ik altijd op zaterdag. Ik kijk dan terug op de week die achter mij ligt. Vaak moet ik nog wel eens nadenken bij wat ik allemaal weer gedaan hebt. Dat zegt iets over de hectiek van mijn werk. Gebeurtenissen volgen elkaar vaak in een rap tempo op. In dat opzicht is het schrijven van een weblog ook een beetje therapeutisch. Een verwerking van ervaringen, maar ook altijd een soort verantwoording van mijn inspanningen aan belangstellende lezers van mijn weblog.

Ik begin me allereerst te verantwoorden voor mijn deelname aan de enquete van RTL Nieuws. Als één van de laatste Kamerleden heb ik uiteindelijk toch maar besloten te reageren op hun vragen. Ik heb dat via twitter gedaan en me beperkt tot de mededeling dat ik geen strafblad had en dat graag zo wilde houden.

Ik merkte gepaste tegenzin bij het ingaan op hun verzoek. Daarom paste ik er ook voor alle vragen stuk voor stuk langs te lopen. Maar het voelt niet goed dat je je moet verantwoorden naar een dergelijk medium over zaken die primair tot de verantwoordelijkheid van mijn eigen partij behoren. Zij hebben mij ooit gevraagd me beschikbaar te stellen voor dit mooie ambt. Aan hen ook de afweging of ik dat vanuit hun visie gezien geloofwaardig kan doen. Gezien het feit dat ik (meerdere malen) verkiesbaar ben gesteld, is die afweging positief uitgevallen. Nu moest ik na 9 jaar lidmaatschap van de Tweede Kamer me nog eens verantwoorden bij RTL Nieuws. Niet reageren zou veel gedoe hebben opgeleverd. Daar had ik geen zin in. Niet voor mezelf, maar vooral ook niet voor mijn partij. Vandaar de keuze om het zo te doen. Laat maar weten via a.slob@tweedekamer of www.twitter.com/arieslob wat u er van vindt. Ik hoor dat graag.

Deze week vooral met mijn portefeuille Infrastructuur & Milieu bezig geweest. Ze was er deze week een groot algemeen overleg over het spoor. Maar ook een kort afsluitend debatje over de Landtunnel A2. Bij dat laatste debat heb ik namens de voltallige oppositie een motie ingediend om maandelijks geinformeerd te worden over voortgang in tijd en financiën bij dit miljoenverslindende project. Inmiddels er al ca 160 miljoen euro verdampt bij de tunnels van de A73 en de A2. Allemaal gemeenschapsgeld. Verscherpte controle vanuit de Tweede Kamer is meer dan ooit op zijn plaats. Ik ben benieuwd wat CDA, VVD en PVV met deze motie gaan doen. Dinsdagmiddag zal dat duidelijk worden.

Deze week veel ophef over ProRail. Het standpunt van de ChristenUnie dat ProRail in deze vorm beter opgeheven kan worden en geintegreerd kan worden met Rijkswaterstaat tot Rijksinfrabeheer. Iets wat overigens ook in ons verkiezingsprogramma staat geschreven. Als fractie waren we al enige tijd bezig dit idee verder uit te werken in een notitie. Dat zal volgende week uitkomen. Mede naar aanleiding van de spoorchaos in Utrecht (vorig weekend) werd het deze week al een onderwerp. Een bericht in de Telegraaf zorgde ervoor dat een grote hoeveeld media zich ook op dit onderwerp stortte. RTL Journaal, NOS- journaal (radio en televisie), BNR, 3FM, RTV Utrecht enz enz. Het maakte veel los.

Minister Schultz heeft inmiddels erkend dat er over de positie van ProRail gesproken moet worden. Ze heeft daar tot februari de tijd voor gevraagd. Institutionele aanpassingen sloot ze niet uit. Ik hoop dat we het debat over de positie van ProRail toekomstgericht kunnen voeren. Een aanval op de top van ProRail vind ik persoonlijk over de top. Ik heb me dan ook niet in dat koor gevoegd. Maar er moet wel wat gebeuren. Ik waardeer het dat er door medewerkers van ProRail via de mail wordt meegedacht. Sta open voor meer reacties.

Deze week nog een aantal succesjes geboekt bij de stemmingen. Onder andere een amendement binnengehaald bij de stemmingen over de Waterwet. Maar ook twee fraaie moties bij de stemmingen over een wetsvoorstel dat de BES-eilanden raakt. Zo zal de implementatie van de onderwijswetgeving worden gevolgd en bestaat de mogelijk van bijsturing. Ik realiseerde me deze week dat er in een week of drie tijd zeven amendementen van mijn hand zijn aangenomen. Een score waar ik eerlijk gezegd wel een beetje trots op ben. Dat er nog velen mogen volgen.

Ik ben so wie so 'trots' op het functioneren van onze fractie. We draaien goed én scherp. André Rouvoet bijvoorbeeld, deze week bij de behandeling van de begrotingen van het ministerie Veiligheid & Justitie. Hij wist opnieuw namens de ChristenUnie geld beschikbaar te krijgen voor uitstapprogramma's van prostituees. Esmé Wiegman heeft afgelopen vrijdag een rondetafelgesprek georganiseerd over abortus. Voor het eerst sinds vele jaren werd er in de Tweede Kamer weer eens inhoudelijk over dit belangrijke onderwerp gesproken. Zomaar twee voorbeelden van het functioneren van onze fractie. Kan slechter, zou een Noordeling zeggen.