32563 NL - beleidsdossier
Oostvaardersplassen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Oostvaardersplassen

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 44 moties ingediend.

3.

Documenten

(116 stuks)

V 24 november 2010, 32563     BLG88371
Rapport commissie-Gabor inzake de Oostvaardersplassen (bijlage bij 32563,nr.1) -
 
2 24 november 2010, brief, nr. 1     KST325631
Brief regering; Evaluatie van het beheer van de grote grazers in de Oostvaardersplassen
 
2 9 december 2010, motie, nr. 2     KST325632
Motie Lodders en Ormel over weren van grote grazers en edelherten uit de Hollandse Hout
 
2 9 december 2010, motie, nr. 3     KST325633
Motie Jacobi en Bouwmeester over snelle realisatie van de Oostvaarderswissel
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.