Van Hijum biedt manifest ‘Onbeperkt aan het werk’ aan

Met dank overgenomen van Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, gepubliceerd op donderdag 4 november 2010, 3:54.

De Tweede Kamer sprak deze week in een kennismakingsoverleg met de twee nieuwe bewindslieden op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; minister Kamp en staatssecretaris De Krom. CDA-kamerlid Eddy van Hijum bood de twee bewindspersonen tijdens dit overleg een manifest aan met als titel ‘Onbeperkt aan het werk’. Daarin worden zeven voorstellen gedaan om werknemers te verleiden tot het aannemen van mensen met een handicap op ziekte.

Van Hijum: “We staan voor grote uitdagingen de komende periode, en het is van groot belang dat mensen in de Wajong bijvoorbeeld, de kans krijgen om hun eigen geld te verdienen. Maar dan moeten werkgevers hen wel kansen bieden. Nog te vaak struikelen werkgevers over administratie en financiële risico’s.”

Enkele voorbeelden van de voorstellen uit het manifest zijn:

-In het sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden concrete afspraken maken over stage- en arbeidsplaatsen

-Werkgevers de financiële mogelijkheden geven voor het inzetten van oudere werknemers als ‘jobcoach’ voor de begeleiding van zwakke

-Alle administratie en informatie voor werkgevers onderbrengen bij één regionaal werkgeversloket.

Van Hijum gelooft dat het zeker mogelijk is om meer arbeidsgehandicapten aan het werk te krijgen. “De ervaring zijn positief. Mensen blijken vaak enorm gemotiveerd, als zij de kans eenmaal hebben gekregen. Nu de werkgevers nog over de drempel trekken.”