COM(1986)742 EU - Verordening
Aan het merkenbureau van de gemeenschappen te betalen kosten (voorstel van de Commissie aan de raad)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

VOORSTEL VAN VERORDENING VAN DE RAAD BETREFFENDE DE AAN HET MERKENBUREAU VAN DE GEMEENSCHAPPEN TE BETALEN KOSTEN ( VOORSTEL VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD )

officiële Engelstalige titel

PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION ON FEES PAYABLE TO THE COMMUNITY TRADE MARK OFFICE
 
Rechtsinstrument Verordening
COM-nummer i COM(1986)742
Extra COM-nummers COM(1986)742
Celex-nummer i 51986PC0742

2.

Key dates

Document 23-02-1987
Online publicatie 23-02-1987

3.

Resulterende wetgeving

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de Europese rechtsgrond, de juridische context en de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.