32545 NL - beleidsdossier
Wet- en regelgeving financiële markten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Wet- en regelgeving financiële markten

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 29 moties ingediend.

3.

Documenten

(487 stuks)

V 26 oktober 2010, 32545     BLG84211
Wetgevingsbrief van de AFM (bijlage bij 32545,nr.1) -
 
2 26 oktober 2010, brief, nr. 1     KST325451
Brief regering; Voornemens wet- en regelgeving op het gebied van de financiële markten
 
2 28 december 2010, brief, nr. 2     KST93894
Brief regering; Overschrijding implementatietermijn richtlijnen 2009/27/EC, 2009/83/EC, 2009/111/EC (CRD 2), en 2009/14/EC (DGS).
 
2 10 januari 2011, brief, nr. 2     KST325452N1
Brief regering; Overschrijding implementatietermijn richtlijnen 2009/27/EC, 2009/83/EC, 2009/111/EC (CRD 2), en 2009/14/EC (DGS). (Herdruk)
 
V 13 mei 2011, 32545     BLG112354
Evaluatie Vakbekwaamheidsbouwwerk Financiële Dienstverleners (bijlage bij 32545,nr.3) -
 
2 13 mei 2011, brief, nr. 3     KST325453
Brief regering; Beleidsvoornemens vakbekwaamheid financiële dienstverleners
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.